Status społeczno – ekonomiczny / pochodzenie społeczne