Opracowania
Dyskryminacja wielokrotna - analiza zjawiska w obszarze edukacji i zatrudnienia

Dyskryminacja wielokrotna to nie jest fantazmat czy konstrukt wyłącznie teoretyczny. Ta część publikacji - za pomocą badań - pokazuje, że tego rodzaju dyskryminacji doświadczają nasi sąsiedzi, znajomi/e, osoby mijane na ulicy.

zobacz wersję tekstową   więcej

Metody działania i dobre praktyki w obszarze współpracy z administracją publiczną

Perspektywa równościowa jest elementem niezbędnym w tworzeniu polityk i realizacji działań w myśl wartości demokratycznych i sprawiedliwości społecznej. Gwarantuje ona poszanowanie praw jednostki niezależnie od jej cech.

zobacz wersję tekstową   więcej

Program warsztatu dla administracji

Program warsztatu został przygotowany z myślą o pracownikach i pracownicach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jest to grupa przedstawicieli administracji publicznej, która często w sposób bezpośredni ma do czynienia z przejawami dyskryminacji. 

zobacz wersję tekstową więcej

Standardy działania i zasady etyczne z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej

Niniejsza publikacja dedykowana jest szczególnie osobom pracującym w zawodach zaufania publicznego, przedstawicielkom i przedstawicielom administracji publicznej, którzy podejmują działania mające wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

zobacz wersję tekstową   więcej