Opracowania

Program warsztatu

Praca zespołowa. Koordynacja - Dominika Cieślikowska


ROZDZIAŁ 10. Moduł VIII - Przeciwdziałanie dyskryminacji - Zasady prowadzenia wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem antydyskryminacyjnej perspektywy.


DZIEŃ 2    16:30 - 17:00 

CELE:
 • podsumowanie warsztatu;
 • ewaluacja spotkania;
 • pożegnanie.

 

PRZEBIEG:

1. Podsumowanie warsztatu:

OP dokonuje podsumowania warsztatu – jakie moduły, główne przekazy/ wątki do zapamiętania z poszczególnych etapów pracy – może samodzielnie przedstawić prezentację trenerską na ten temat lub dokonać podsumowania przy zaangażowaniu OU (np. przy użyciu piłeczki, która krąży pomiędzy OU ustawionymi w jednym dużym kole, rzucana od osoby do osoby, tak by każda osoba otrzymała piłeczkę przynajmniej raz, a otrzymując ją podsumowała jeden z wątków/ tematów szkolenia).

 

2.    Ewaluacja spotkania:

a) Werbalna:

 • rundka niedyrektywna – każda OU w dowolnej kolejności może podzielić się wrażeniami, refleksjami, przemyśleniami i/ lub odczuciami ze szkolenia;
 • rundka bardziej dyrektywna: każda z OU przedstawia swoje własne podsumowanie (potrzebny czas na przygotowanie podsumowania) – ma za zadanie podzielić się na forum trzema aspektami:
  ♦ (I) START = co po tym szkoleniu zacznę robić/ będę robić inaczej;
  ♦ (II) STOP =  co po tym szkoleniu przestanę robić, zmienię w swoim zachowaniu;
  ♦ (III) CND… = co o tym szkoleniu wiem, że chcę pozostawić / utrwalić/ kontynuować w moim sposobie zachowania w pracy.

b) Pisemna:

wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (jeśli jest taka potrzebą wcześniej zaplanowana).

3.    Pożegnanie

OP wybiera dowolną formę pożegnania się OU i OP.

Opublikowano w maju 2013 roku
 
 
 
 
<<< ROZDZIAŁ 9