Opracowania

Program warsztatu

Praca zespołowa. Koordynacja - Dominika Cieślikowska


ROZDZIAŁ 3. Moduł I - WPROWADZENIE


 

DZIEŃ 1    9:00 - 9:30

 

CELE:

  • przedstawienie się osób prowadzących i uczestniczących;
  • poznanie oczekiwań;
  • zaprezentowanie celów szkolenia i programu; 
  • ustalenie zasad pracy.

 

PRZEBIEG:

  1. Wprowadzenie w temat szkolenia
  • Powitanie uczestników/czek;
  • Przedstawienie się osób prowadzących;
  • Przedstawienie się osób uczestniczących (Osoba prowadząca – OP - wybiera preferowaną przez siebie formę/ może połączyć przedstawianie się z zebraniem oczekiwań wobec szkolenia*).

*osoby uczestniczące przedstawiając się (imię, instytucja, czym się zajmuje) dodają co by chciały by się wydarzyło na tym szkoleniu – każda osoba wymienia najważniejsze oczekiwanie. Trener/ka zapisuje je sobie (lub zapamiętuje – by odnieść się do nich przy programie).

 

  2. CELE   

OP przedstawia cele szkolenia zaprezentowane w formie pisanej (plakat flipchart lub na slajdzie prezentacji multimedialnej).

 

  3. Program szkolenia: 

OP przedstawia program zaznaczając, które jego elementy pokrywają się z oczekiwaniami, które są dodatkowe, a jakich wątków zgłaszanych w oczekiwaniach nie będzie na tym szkoleniu, tak by osoby miały pewność czego się mogą spodziewać – jakie ich potrzeby zostaną zaspokojone.

 

  4. Zasady współpracy 

Trener/ka zbiera od osób uczestniczących albo proponuje zasady współpracy (odnoszące się do organizacji szkolenia, komunikacji, sposobów zwracania się do siebie, porządkowe) – po zaprezentowaniu jednej pyta się grupy o zgodę na jej wprowadzenie na czas szkolenia i kontynuuje ten sposób z pozostałymi propozycjami.

Opublikowano w maju 2013 roku

 

 

<<< ROZDZIAŁ 2                                                   ROZDZIAŁ 4 >>>