Strona wyszukiwania
Wyszukaj w kategorii:

Wyniki (74)

Przemoc i konflikty w domu
Przemoc i konflikty w domu Centrum Badania Opinii Społecznej płeć wykształcenie None przemoc fizyczna przemoc psychiczna Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań
...przemoc szkolna. Raport o stanie badań Instytut Badań Edukacyjnych None Edukacja cyberprzemoc przemoc fizyczna przemoc psychiczna Przemoc
Badania i statystyki
The EWL Barometer on Rape 2013
...przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne
...przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna służby mundurowe Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
Przemoc wobec kobiet w rodzinie i w relacjach intymnych. Podstawowe informacje.
...przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna służby mundurowe Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
Zjawisko przemocy w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn - jakościowa część badania
...przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
PRZEMOC WOBEC KOBIET W RODZINIE I RELACJACH INTYMNYCH. PODSTAWOWE INFORMACJE
...przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna ustawodawstwo Prawo antydyskryminacyjne Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce
...Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce Fundacja Feminoteka None Prawo Płeć przemoc seksualna służby mundurowe Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women: Statistical Surveys
...przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań
...przemoc fizyczna przemoc psychiczna Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
REAGUJEMY - przeciwko przemocy. Raport z monitoringu
...przemocy. Raport z monitoringu Fundacja Pozytywnych Zmian None Polityka (władza) Prawo Płeć administracja Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
EWALUACJA LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW POMAGANIA I NASILENIA STRESU POURAZOWEGO (PTSD) Z PERSPEKTYWY OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
...przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
WORDS & DEEDS: HOLDING GOVERNMENTS ACCOUNTABLE IN THE BEIJING+20 REVIEW PROCESS
...przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna przemoc seksualna Dyskryminacja Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci - wyniki badania
...przemocy wobec dzieci - wyniki badania Millward Brown SMG/KRC Fundacja Dzieci Niczyje None dzieci młodzież Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ - informacja o wynikach kontroli
...PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ - informacja o wynikach kontroli Najwyższa Izba Kontroli None Polityka (władza) Prawo administracja Przemoc Przemoc domowa / przemo...
Badania i statystyki
PRZEŁAMAĆ TABU
...przemocy seksualnej Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER None Płeć przemoc seksualna Przemoc
Badania i statystyki
STALKING - statystyki
...Przemoc
Badania i statystyki
On – nieobecny. Ona sama sobie winna.
...przemocy seksualnej wobec kobiet na przykładzie medialnych i kulturowych narracji o przemocy. Stowarzyszenie NASTAWNIA Fundacja Punkt Widzenia None Media Płeć przemoc fizyczna przemoc s...
Badania i statystyki
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. CZĘŚĆ I - Raport z badania ogólnopolskiego
...przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna Ableizm Ageizm Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Badania i statystyki
DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POLSCE WOBEC KOBIET I WOBEC MĘŻCZYZN. CZĘŚĆ II – RAPORT Z BADANIA PROFESJONALISTÓW
...przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie Stereotypy
Badania i statystyki