Baza organizacji

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej

Celem statutowym Towarzystwa Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych oraz przywracanie im zdolności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych. Dostrzegamy społeczne, kulturowe i środowiskowe źródła kryzysów. Praktykujemy taką interwencję kryzysową, która wspiera aktywność na rzecz zmiany społecznej. Sprzeciwiamy się etykietyzacji i ubezwłasnowolnieniu ludzi dyskryminowanych i wykluczanych. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej stale uczestniczy w działaniach na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, upełnomocnienia społeczności znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i dyskryminowanych (np. dotkniętych powodzią, uchodźców, Romów/ Romek), angażuje się w działania na rzecz respektowania praw mniejszości. antydyskryminacja / przeciwdziałanie dyskryminacji,prawa człowieka,grupa mniejszościowa,grupa większościowa,marginalizacja

MiejscowośćKraków, małopolskie
AdresKrakowska 19, 31-062 Kraków
Telefon+48515476659
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Towarzystwo-Interwencji-Kryzysowej/127281407315952

Publikacje organizacji

Zobacz na mapie