Baza organizacji

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW prowadzi Międzynarodowy Sekretariat organizacji Network of East-West Women (NEWW). Jest to organizacja działająca w Europie Środkowej i Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego i USA, na rzecz budowy i rozwoju współpracy, wymiany i edukacji kobiet. Misją NEWW jest wspieranie obywatelskich ruchów i niezależnych organizacji kobiecych oraz pomoc kobietom w oddziaływaniu na politykę. NEWW to jedna z największych i najbardziej szanowanych organizacji w regionie, posiadająca status specjalnego konsultanta Komisji Ekonomicznej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Network of East-West Women popiera akcje i wspólne projekty inspirowane zasadami feminizmu, które zostały określone w Deklaracji Zasad: pełny i równy udział kobiet w tworzeniu sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego prawo kobiet do właściwej opieki medycznej oraz możliwości korzystania z praw reprodukcyjnych. prawo kobiet (i mężczyzn) do sprawiedliwości ekonomicznej oraz wolności od jakiejkolwiek dyskryminacji w sferze zatrudnienia. prawo kobiet (i mężczyzn) do wolności od przemocy, nienawiści rasowej i etnicznej oraz jakiejkolwiek dyskryminacji. wprowadzanie zapisów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo ofiarom przemocy. prawo kobiet (i mężczyzn) do możliwości publicznego, nie ograniczonego cenzurą wyrażania swoich poglądów. wolność kobiet do wyrażania swojej seksualności, w tym orientacji seksualnej


Zobacz na mapie