Baza organizacji

Stowarzyszenie W STRONĘ DZIEWCZĄT

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt powstało po to, by uczynić zadość potrzebom dziewcząt. Chcemy, aby szczególne, właściwe tylko dziewczętom problemy wieku dorastania zostały przez dorosłych dostrzeżone i zrozumiane. Pragniemy wspierać dziewczęta, w trudnym dla nich momencie, i dać im wiedzę i umiejętności potrzebne do przeciwstawienia się ekonomicznym i społecznym nierównościom, z jakimi borykają się kobiety.

Chcemy, aby każda dziewczyna wierzyła w siebie, jasno i otwarcie mówiła, co myśli i czuje, walczyła o to, aby jej głos został wzięty pod uwagę, szukała wyzwań , podejmowała ryzyko, nie bała się popełniać błędów, oraz brała odpowiedzialność za siebie i za innych.

Stowarzyszenie powstało po to, aby uwłasnowolnić dziewczęta. Idea empowerment nie wypływa z przekonania, że bycie dziewczynką to ułomność, która wymaga usprawnienia bądź brzemię, które trzeba zrzucić. Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonane, że to wspaniale być dziewczyną a potem kobietą. Kobiety mają wiele do zaoferowania współczesnemu światu. Kobiety maja przymioty, dzięki którym ludzkość jest bardziej ludzka. Przyszłość należy do kobiet. Rozum, wiedza, doświadczenia połowy populacji nie może być i nie będzie marnotrawiony.

Równość inspiruje. Działania na rzecz równości w edukacji, na rzecz wzmocnienia i uwłasnowolnienia dziewcząt są korzystne dla wszystkich. Wykorzenienie stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji z programów, podręczników i działań pedagogicznych położy fundamenty pod edukację dobrą i skuteczną tak dla chłopców jak i dla dziewcząt. Wierzymy, iż tylko wtedy uda nam się zbudować egalitarne i demokratyczne społeczeństwo, jeśli każda szkoła realizować będzie zasadę równych praw, równych szans i równego traktowania.

Zachęcamy serdecznie do współpracy przy tworzeniu naszego portalu oraz do promowania idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców !


MiejscowośćŁomianki, mazowieckie
AdresAgawy 18, 05-082 Łomianki
Adres WWWhttp://www.wstronedziewczat.org.pl/
Telefon(22) 7511948 ; 609104304
Adres e-mail[email protected]

Publikacje organizacji

Zobacz na mapie