Baza organizacji

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA powstało w 2005 r. w celu prowadzenia działań upowszechniających wiedzę o sposobach zapobiegania i przeciwdziałania szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu.

Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

  1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  2. wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą
  3. zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów,
  4. promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,
  5. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

 Należy podkreślić, że Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność związaną z upowszechnianiem zasad tolerancji i zapobieganiu wszelkim rodzajom dyskryminacji – zawodowym, rasowym, religijnym, związanych z pochodzeniem czy wykształceniem. 

Istotną rolę w obszarach aktywności Stowarzyszenia odgrywa edukacja międzykulturowa. Projekty realizowane przez nas mają na celu nie tylko wskazanie różnic kulturowych, ale również nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi. 
(opis ze strony Organizacji)


MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
Adresul. K. Promyka 5/162, 01-604 Warszawa
Adres WWWhttp://www.voxhumana.pl/

Publikacje organizacji

Zobacz na mapie