Baza organizacji

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Wizja Naszą wizją jest świat bez opresji, w którym każdy człowiek jest pełnoprawnym podmiotem życia społecznego. W świecie tym ludzie są różnorodni, ale równi - każdy ma prawo do bycia sobą i uznaje to prawo pod względem innych osób, darząc się wzajemnie szacunkiem/. Otwarte społeczeństwo chce i potrafi zmierzyć się ze swoim uprzedzeniami, tak by uczynić świat wolnym od dyskryminacji. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBTQ oraz niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Naszą pracę ukierunkowujemy na wewnętrzny rozwój społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer, działając w wymiarze lokalnym i krajowym. Wierzymy w możliwości społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy, że obywatelki_le powinny_ni organizować się w celu wspólnego działania w ważnych dla nich sprawach. Dlatego też tworzymy organizację pozarządową, nie nastawioną na zysk, apartyjną i niezależną od nacisków zewnętrznych. W swoich działaniach kierujemy się zasadą jawności działalności organizacji i transparentnością, szanując jednocześnie prawo osób korzystających z naszych działań do prywatności. Dążymy do jak najwyższej jakości oferowanych usług, doskonaląc nasze pracownice_ków i wolontariuszki_szy, określając standardy działania i inwestując w rozwój organizacji. Wyznajemy następujące wartości, wywodzące się z filozofii praw człowieka, które promujemy poprzez nasze działania: - wolność słowa i samostanowienia, - równość wszystkich ludzi, - szacunek dla innych, - otwartość, - szacunek wobec siebie i własnego zdrowia, - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez przemocy. Obszary działania: LGBTQ,lesbijka,homofobia,gej,edukacja antydyskryminacyjna,ciało,biedaszyby,bariery równości

Zobacz na mapie