Baza organizacji

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa. Prowadzimy poradnictwo prawne oraz dążymy do reprezentowania naszych klientów przed organami państwowymi. Prowadzimy też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez udział w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii. Prowadzimy także działalność informacyjną i badawczą.

W chwili obecnej nasze działania skupione są szczególnie na pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status; więźniom i byłym więźniom. Pomagamy także dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej poprzez promocję rozwoju systemu rodzinnej opieki zastępczej. Działamy również na rzecz propagowania idei sprawiedliwości naprawczej.


Zobacz na mapie