Baza organizacji

Stowarzyszenie Homo Faber

MISJA
Aktywnie zmieniamy nasze otoczenie. Na lepsze!

WIZJA
Wizją Homo Faber jest świat w którym ludzie mogą cieszyć się z korzystania z szerokiego katalogu praw i wolności człowieka gwarantującego im podmiotowość i możliwość realizacji swych potrzeb zarówno indywidualnie jak i grupowo.
To świat, w którym ludzie samodzielnie, bądź w grupach mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i globalnym.

Homo Faber to lubelska organizacja pozarządowa działająca w obszarze praw człowieka. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2004 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowym obszarem zainteresowania organizacji jest relacja jednostki i władzy. Organizacja za cel stawia sobie krytyczne, i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka.

Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną.

Homo Faber stara się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współczesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań.

Miejscem działania stowarzyszenia jest Lublin i Lubelszczyzna, region głęboko naznaczony tragiczną historią XX wieku. To pierwotnie wielokulturowy obszar, który stał się świadkiem najgwałtowniejszych przypadków masowego naruszania praw człowieka przez nacjonalizm, nazizm i komunizm. To trudne dziedzictwo stanowi motywację do podejmowanych działań.

Metodami działania organizacji są: edukacja, monitoring, rzecznictwo.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi trzy podstawowe programy:

  • Dobre Rządzenie
  • Międzykulturowość
  • Zrównoważony Rozwój

Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się.


MiejscowośćLublin, lubelskie
AdresF. Chopina 15/12, 20-026 Lublin
Adres WWWhttp://www.hf.org.pl/
Telefon(81) 534 45 13
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Homo-Faber/222576883645
Zobacz na mapie