Baza organizacji

Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12

Misją Stowarzyszenia 9/12 jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i zapobiegania dyskryminacji.

Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 powstało w Białymstoku jesienią roku 2009. Zostało założone przez kilkanaście osób zaangażowanych w realizację różnorodnych przedsięwzięć dotyczących animacji kultury i dialogu międzykulturowego. Wcześniej osoby te wielokrotnie realizowały swoje projekty w ramach organizacji studenckich lub grup nieformalnych.

Stowarzyszenie 9/12 zajmuje się szeroko pojętą działalnością społeczną i kulturalną, organizowaniem wydarzeń kulturalnych, edukacją artystyczną i antydyskryminacyjną. Organizuje imprezy o charakterze festiwalowym, warsztaty artystyczne, antydyskryminacyjne, zajęcia z elementami arteterapii dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia 9/12 celami szczegółowymi organizacji są między innymi:

  • wspieranie i podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie kultury i ekologii;
  • wyrównywania szans i poszanowania różnorodności, stwarzanie szans i pobudzanie do działań kreatywnych;
  • zaszczepianie chęci do pracy nad rozwojem kulturalnym i społecznym w środowisku lokalnym;
  • szerzenie idei międzykulturowości i poszanowania różnorodności.

Stowarzyszenie 9/12 należy do następujących organizacji:

  • Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
  • Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
  • Wspóltura

MiejscowośćBiałystok, podlaskie
AdresTowarowa 6/59, 15-007 Białystok
Adres WWWhttp://9dwunastych.org/
Telefon796 85 94 62
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/9dwunastych

Publikacje organizacji

Zobacz na mapie