Baza organizacji

Ośrodek Badań nad Wielokulturowością, Mniejszościami i Wykluczeniem

Ośrodek Badań nad Wielokulturowością, Mniejszościami i Wykluczeniem jest jednostką naukową skupiającą badaczy/badaczki różnych dziedzin i specjalności (politologii, medioznawstwa, filozofii, socjologii i in. ). Głównym celem ośrodka jest rozwój, systematyzacja i upowszechnienie badań nad zagadnieniem wielokulturowości oraz nad tożsamością i percepcją wszelkich grup definiowanych przez nauki społeczne jako mniejszości lub/i grupy dyskryminowane i wykluczone a także refleksja naukowa nad wartościami życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem równości i sprawiedliwości.

Zakres działania:

1. Prowadzenie badań naukowych (w szczególności o zasięgu regionalnym)
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej (zajęcia dla studentów, szkolenia i treningi)
3. Integracja środowiska naukowego
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną


MiejscowośćKraków, małopolskie
AdresGustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Adres WWWhttp://aequalitas.ka.edu.pl/
Telefon691-838-086
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/pages/O%C5%9Brodek-Bada%C5%84-nad-Wielokulturowo%C5%9Bci%C4%85-Mniejszo%C5%9Bciami-i-Wykluczeniem/549917095019284?fref=ts
Zobacz na mapie