Baza organizacji

nieformalna grupa Łódź Gender

Nieformalna Grupa Łódź Gender została założona w 2003 roku. Od początku aktywnie działamy przeciwko wszelkim formom dyskryminacji i przemocy. Zwracamy szczególną uwagę na nierówne traktowanie ze względu na płeć i orientację seksualną. Przeciwstawiamy się kulturze patriarchalnej, która nie szanuje różnic związanych z rasą, wiekiem, płcią, orientacją seksualną, zdolnościami, preferencjami, lecz stale wykorzystuje te różnice, by lekceważyć i eksploatować innych. Próbujemy zasadę równości płci wprowadzać we własnym życiu, w domu i w przestrzeni publicznej: w pracy, na ulicy itp. Naszym celem jest świat równych szans i możliwości dla każdego.

Nasza działalność nie ma jednolitego charakteru – jesteśmy aktywne na ulicy i w przestrzeni akademickiej, organizujemy demonstracje i konferencje naukowe; zajmujemy się także popularyzacją koncepcji genderowych i równościową edukacją.

Co roku organizujemy 8-marcową Manifę, manifestację przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć. Feministyczne inicjatywy podejmujemy również przy okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka czy Dnia Ojca. Te symboliczne daty stają się okazją do pokazania problemu samotnego rodzicielstwa oraz różnego rodzaju braków w społeczeństwie: braku funduszu alimentacyjnego, edukacji seksualnej, dostępu do legalnej aborcji, udziału ojców w wychowywaniu dzieci. Na przełomie listopada i grudnia współorganizujemy 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet.

Zorganizowaliśmy i zorganizowałyśmy szereg konferencji, spotkań, debat i przeglądów filmowych, wystaw fotograficznych, warsztatów i wykładów. Warto wspomnieć o trzech edycjach Forum Filmowo-DyskusyjnegoPrzeciw homofobii oraz o konferencji współorganizowanej z Fundacją im. Róży Luksemburg Szanse – ryzyko. Transformacja i kobiety. Naszymi gośćmi i gościniami były m.in. Wanda Nowicka, prof. Zdzisława Janowska, Izabela Filipiak, Alicja Tysiąc, Małgorzata Tarasiewicz, Kinga Dunin, Anna Laszuk, Agnieszka Graff, Robert Biedroń i wielu innych. Współwydałyśmy dwie publikacje naukowe: podsumowującą forum przeciw homofobii:Homofobię, mizoginię, ciemnogród… Burzliwe dzieje kontrowersyjnych ustaw, (red. Iza Desperak, Łódź 2008) oraz będącą efektem sesji naukowej zorganizowanej przez Nieformalną Grupę Łódź Gender oraz Katedrę Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w celu uczczenia 90-lecia zdobycia praw wyborczych przez Polki Emancypantki, włókniarki i ciche bohaterki: znikające kobiety, czyli białe plamy naszej historii (Iza Desperak, Grzegorz Matuszak, Marta Sikorska-Kowalska, Łódź 2009).

Począwszy od 2005 roku, regularnie organizujemy Wolną Wszechnicę Genderowo-Queerową – rodzaj nieformalnego kursu gender studies, otwarte wykłady i dyskusje dla wszystkich mających coś do powiedzenia i chcących posłuchać. Prowadzimy według autorskiego programu warsztaty dla młodzieży i dorosłych, mające na celu uwrażliwienie na problemy związane z dyskryminacją i przemocą ze względu na płeć. Przez kilka lat wydawałyśmy nieregularnik „Łódź Gender”. Od niedawna w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź Bałuty Filia nr 9 przy ulicy Chryzantem 2 dostępna jest nasza genderowo-queerowa biblioteczka, może z niej skorzystać każda zainteresowana i zainteresowany tą tematyką. Zorganizowałyśmy szereg spotkań promocyjnych książek i czasopism, brałyśmy udział w otwartej czytelni Krytyki Politycznej. Działamy także na rzecz społeczności lokalnej, zajmujemy się historią kobiet w Łodzi.

Jesteśmy grupą nieformalną, nie mamy regulaminu ani statutu. Większość działań finansujemy same, z dobrowolnych składek osób zaangażowanych. Wszystkie działania, warsztaty, szkoły letnie, szkolenia i publikacje (poza książkowymi) mają charakter nieodpłatny i niekomercyjny. Niesformalizowany status jest naszym wyborem w obliczu ngo-izacji; staramy się być przykładem dobrej praktyki oddolnej demokracji, a brak KRS-u nie jest żadną przeszkodą w rejestracji manify. Współpracowałyśmy i współpracujemy z licznymi organizacjami.


MiejscowośćŁódź, łódzkie
AdresAleja Włókniarek, 91-100 Łódź
Telefon517170035
Adres e-mail[email protected]
Zobacz na mapie