Baza organizacji

LGBT Business Forum

LGBT Business Forum zwiększa świadomość i promuje korzyści wynikające z różnorodności LGBT w miejscu pracy dla firm i dla pracowników.

Fundacja została utworzona w maju 2012 r. przez zespół posiadający duże doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym i publicznym. Udostępniamy firmom i organizacjom Platformę Biznesu LGBT, która umożliwia wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie różnorodności pozwalającej na osiąganie większej efektywności pracy.

Głównymi obszarami zainteresowań LGBT Business Forum są konsulting i szkolenia z zakresu różnorodności w biznesie oferowane przez naszych ekspertów.

Celami Fundacji są:

 1. upublicznienie dyskusji na temat problematyki osób nieheteroseksualnych i zwiększenie widoczności i reprezentacji społecznej osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe),
 2. kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób homo-, biseksualnych oraz transpłciowych,
 3. kształtowanie pozytywnej tożsamości osób LGBT,
 4. propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych, w tym działalność wydawnicza, publikowanie witryn internetowych, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i medycznych,
 5. popularyzacja wiedzy na temat osób LGBT,
 6. wprowadzenie praw sprzyjających niedyskryminacji w polskim systemie prawnym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej oraz innych instytucji międzynarodowych,
 7. przeciwdziałanie dyskryminacji osób homo-, biseksualnych i transpłciowych oraz przeciwdziałanie przejawom homofobii i transfobii w społeczeństwie, w tym w szczególności w zatrudnieniu, w dostępie do dóbr i usług oraz życiu gospodarczym,
 8. wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego i antytransfobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji,
 9. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
 10. promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i seniorów, rozwój kształcenia zawodowego,
 11. propagowanie dobrych praktyk w zakresie promowania równouprawnienia w zatrudnieniu.

MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
AdresAl. Stanów Zjednoczonych 23 lok. 4, 03-947 Warszawa
Adres WWWhttp://www.lgbt.biz.pl/
Telefon602273263
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/LGBTBusinessForum
Zobacz na mapie