Baza organizacji

Fundacja Trans-Fuzja

Fundacja Trans-Fuzja działa obecnie w czterech obszarach:

  • rzecznictwa,
  • wsparcia,
  • edukacji,
  • kultury.

Rzecznictwo to przede wszystkim analiza obecnego stanu prawnego dotyczącego kwestii zapobiegania dyskryminacji osób transpłciowych we wszystkich obszarach życia (w tym szczególnie na rynku pracy, dostępie do opieki zdrowotnej oraz prawa do prywatności), współpraca z władzami w celu zmiany praktyk i regulacji, które mogłyby działać na niekorzyść osób transpłciowych, a także nieustanna obserwacja organów międzynarodowych i ich działalności w tej kwestii. Rzecznictwo obejmuje również korespondencję z różnorodnymi instytucjami. Działalność z zakresu rzecznictwa prezentujemy zarówno na łamach niniejszego portalu, jak i na podstronie fundacja.transfuzja.org. Nad krajową sekcją rzecznictwa czuwa prezeska Lalka Podobinska (lalka.podobinska[at]transfuzja.org), nad międzynarodową zaś wiceprezes Wiktor Dynarski (wiktor.dynarski[at]transfuzja.org). Naszą działalność rzeczniczą wspierają Open Society Institute oraz Fundacja im. Stefana Batorego. Tutaj znajdziesz raporty z działalności Fundacji.

Wsparcie - Fundacja Trans-Fuzja prowadzi ponadto różnego rodzaju akcje mające na celu wspierać osoby transpłciowe w trudnych sytuacjach. Działalność ta opiera się przede wszystkim na grupach wsparcia i innego rodzaju spotkaniach towarzyskich oraz spotkaniach indywidualnych, a także na pomocy psychologicznej. Nad spotkaniami indywidualnymi czuwają wiceprezeska Greta Puchała, członkini zarządu Ania Puchała oraz Edyta Baker.

W miarę możliwości udzielamy również pomocy prawnej. Jeśli masz problem z procesem korekty płci, doświadczenie z dyskryminacją lub jakąkolwiek formą przemocy, napisz do nas ([email protected]). Jako organizacja ekspercka dysponujemy różnymi formami pomocy prawnej, a każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. W kwestiach pomocy przy sądowej korekcie płci i innych prawnych aspektach tranzycji - kodeks cywilny i rodzinny (rozwody, kwestie rodzinne, majątkowe, itp) prosimy kontaktować się z naszą internetową grupą prawną - [email protected] Uwaga! Ze względu na ograniczone zasoby ludzkie oraz finansowe nie możemy zagwarantować, że zajmiemy się każdą sprawą. Nie oznacza to jednak, że pozostajesz bez wyjścia. Fundacja dysponuje kontaktami do przyjaznych osobom transpłciowym prawników. Współpracujemy ponadto z grupami prawnymi innych organizacji pozarządowych.

Edukacja - w ramach działalności edukacyjnej prowadzimy warsztaty z zakresu transpłciowości. Warsztaty te dotyczą zarówno podstawowych wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy wspiera Fundacja Mama Cash. Na pytania z zakresu warsztatów odpowiedzi udziela prezeska Lalka Podobinska (lalka.podobinska[at]transfuzja.org).

Ponadto, najczęściej we współpracy z innymi organizacjami, występujemy w panelach, debatach i wykładach na temat transpłciowości oraz różnorodności płciowej. Jeśli planujesz zorganizować podobne wydarzenie prosimy o email na adres [email protected] (dotyczy również wystąpień medialnych). Jako organizacja możemy także pomóc w kwestiach akademickich. Jeśli piszesz pracę licencjacką, magisterską bądź doktorat, albo po prostu interesuje Cię temat transpłciowości od strony naukowej, skontaktuj się z Wiktorem Dynarskim (wiktor.dynarski[at]transfuzja.org).

Działalność kulturalna Fundacji to zarówno organizacja, jak i promocja wydarzeń. Do tej pory największym i najpopularniejszym naszym wydarzeniem są Wybory Miss Trans. Oprócz tego zajmujemy się promocją oraz transonatem nad wydarzeniami trans*, inter, queer, a także LGBT. Wydarzenia przyjazne osobom transpłciowym publikujemy w kalendarzu na naszym portalu. Jeśli chcesz, żeby Twoje wydarzenie się tam znalazło, skontaktuj się z nami - [email protected] W ramach działalności polityczno-kulturalnej organizujemy także manifestacje oraz przyłączamy się do już istniejących. Do tej pory najważniejszą polską manifestacją jest Dzień Pamięci Osób Transpłciowych przypadający na 20 listopada.


MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
AdresNoakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa
Adres WWWhttp://transfuzja.org/
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/FundacjaTransFuzja

Badania organizacji

Zobacz na mapie