Baza organizacji

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

Fundacja powstała we wrześniu 2013 r. by zagwarantować kontynuowanie działalności i rozwój portalu RÓWNOŚĆ.INFO.

Celem Fundacji jest:

  1. rozwój, prowadzenie i upowszechnianie treści portalu internetowego www.rownosc.info, będącego miejscem gromadzenia i publikowania wiedzy oraz doświadczeń z zakresu równości, różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy i wykluczeniu,
  2. działanie na rzecz rozwoju kompetencji organizacji pozarządowych i administracji publicznej w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej i innych form aktywności na rzecz równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji,
  3. działanie na rzecz upowszechniania i przestrzegania praw człowieka oraz standardów etycznych w Polsce,
  4. przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub wiarę lub jej brak, sprawność, stan zdrowia lub orientację seksualną i inne cechy narażone na wykluczenie i nierówne traktowanie,
  5. upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Zobacz na mapie