Baza organizacji

Fundacja Punkt Widzenia

Fundacja stawia sobie dwa cele:

  1. Promowanie i realizowanie idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
  2. Wspieranie, upowszechnianie i realizowanie idei szeroko rozumianego rozwoju indywidualnego.

Fundacja realizował m.in. projekt Równia Literacka dotyczący problemu nierównego traktowania ze względu na płeć w aspekcie treści nauczania, a dokładniej doboru i sposobu omawiania lektur obowiązkowych w szkole podstawowej i gimnazjum.


Zobacz na mapie