Baza organizacji

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Główne cele statutowe Fundacji Przestrzeń Kobiet to: działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn w sferze publicznej i prywatnej, przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć i orientację seksualną oraz wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych. Cele te są realizowane głównie metodami edukacyjnymi, m.in. poprzez organizację i prowadzenie warsztatów oraz prowadzenie działalności badawczej oraz wydawniczej. Fundacja prowadzi działania zgodnie z zasadami: Włączanie, Empowerment, Emancypacja, Współpraca. Naszą misją jest tworzenie społeczeństwa niedyskryminującego, szanującego różnice i otwartego na różnorodność.Programy FPK: "Przestrzeń dla równości" - działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, "Krakowski Szlak Kobiet" - projekty badające i odzyskujące wielokulturową historię kobiet związanych z Krakowem, "Kobiety i Rozwój" - wsparcie dla wiejskich liderek działających na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności, "Instytut Liderek" - wzmocnienie udziału kobiet w życiu publicznym oraz "Niewidoczne (dla) społeczności" - wsparcie dla lesbijek oraz kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach.FPK należy do Koalicji na Rzecz Równych Szans, koordynowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, koordynowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz do Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, koordynowanej przez Fundację Autonomia.

Zobacz na mapie