Baza organizacji

Fundacja Pozytywnych Zmian

Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych w wybranych obszarach życia ludzkiego.

Tematy jakie chcemy poruszać, dotyczą szeroko rozumianej kultury jaka została wytworzona na przestrzeni wieków, a która naszym zdaniem potrzebuje w wielu aspektach ponownego przemyślenia, zmian, czasem porzucenia tradycji i spojrzenia na innych ludzi, istoty, zdarzenia z innej perspektywy, z poczuciem wspólnoty i empatii. Nie podoba nam się wiele wytworów kultury i cywilizacji, oraz istniejących struktur społecznych związanych z takimi tematami jak miejsce i prawa kobiet, miejsce osób dyskryminowanych, mniejszości etnicznych, czy narodowych, niszczenie natury, wymiana piękna i dobra na pieniądze oraz wiele jeszcze innych tematów, które uważamy za ważne, a które naszym zdaniem przeplatają się, łączą ze sobą, a także mają wspólne źródła.

Ważnym dla nas aspektem jest także bycie głosem tych, których głos jest pomijany osoby z grup dyskryminowanych, mniejszości, lub takie które nie są poważnie traktowane przez urzędy, instytucje, lub zwykłych obywateli.


Zobacz na mapie