Baza organizacji

Fundacja PICTURE DOC

FUNDACJA PICTURE DOC została założona w 2013 roku i jest kontynuatorką działań Fundacji Opowiedz To – Picture This.

W dokumentach założycielskich Fundacji Picture Doc, czytamy: „Wierzymy w idee dialogu. Kierujemy się przekonaniem, że porozumienie jest możliwe dzięki informacji. Rasa, naród, religia, przekonania, płeć, orientacja seksualna to źródła podziałów. Odpowiedzialne dziennikarstwo ma możliwość i obowiązek działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i współpracy”.

Chcemy rozwijać kontakty w ramach społeczeństw i miedzy społeczeństwami. Nasz cel to uwalnianie aktywności przez wytyczanie pól wymiany wiedzy. Taka przestrzenią jest dokument. Wspólne tworzenie świadectw piśmienniczych, fotograficznych, audialnych i audiowizualnych służy otwarciu granic. Edukacja obywatelskich dziennikarzy, świadomych obywateli sprzyja obronie praw obywatelskich, praw mniejszości, praw wykluczonych, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców. Powyższe cele możemy realizować wykorzystując nasze kompetencje.


MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
AdresWarecka 4/6, 00-040 Warszawa
Adres WWWhttp://www.picture-doc.org/
Adres e-mail[email protected]
Zobacz na mapie