Baza organizacji

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania oraz empowerment (upodmiotowienie) migrantów, migrantek i społeczności migranckich. FRS angażuje się także w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, dyskryminacji i integracji. obszary działania: edukacja antydyskryminacyjna,antydyskryminacja / przeciwdziałanie dyskryminacji

MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
Adresul. Wspólna 65 lok. 6, 00-687 Warszawa
Adres WWWhttp://www.ffrs.org.pl/
Telefon(22) 400 09 12
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/FundacjaNaRzeczRoznorodnosciSpolecznej?sk=wall

Publikacje organizacji

Zobacz na mapie