Baza organizacji

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa została założona w maju 2010 roku w Krakowie. Założycielki prowadząc na przestrzeni ostatnich lat szkolenia antydyskryminacyjne dla młodzieży zauważyły, że pomimo coraz większej liczby podobnych inicjatyw, popyt na nie jest ogromny i to nie tylko ze strony instytucji publicznych, ale także firm oraz organizacji pozarządowych.

Świat jest różnorodny, lecz nie wszyscy potrafimy tę różnorodność dostrzec, ani z niej odpowiednio korzystać. Będąc świadome/i różnych form wykluczeń i uprzedzeń, pragniemy działać na rzecz otwierania postaw a także na rzecz społeczności, grup i osób marginalizowanych.

Cele Fundacji:

  • Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,
  • Promowanie wiedzy na temat mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych, seksualnych oraz osób niepełnosprawnych i pozostałych marginalizowanych grup,
  • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
  • Integracja zawodowa i społeczna grup dyskryminowanych,
  • Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • Działania na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
  • Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
  • Przeciwdziałanie przemocy, mowie i czynom popełnianym z nienawiści,
  • Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej.

MiejscowośćKraków, małopolskie
AdresBobrzyńskiego 39a/28, 30-340 Kraków
Adres WWWhttp://www.polistrefa.pl/
Telefon691789579
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/fundacja.polistrefa
Zobacz na mapie