Baza organizacji

Fundacja na rzecz Równości

Fundacja na Rzecz Równości powstała w maju 2010 r. z inicjatywy grupy osób, którym bliska jest idea propagowania zasad równouprawnienia.

Naszym celem jest w szczególności działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny we wszystkich dziedzinach życia społecznego, działanie na rzecz poszerzenia dostępu do edukacji zdrowotnej, seksualnej i edukacji dotyczącej metod regulacji prokreacji, a także wspieranie działalności naukowo – badawczej w dziedzinie równouprawnienia.

Pragniemy także podejmować skuteczne działania sprzeciwiające się przemocy wobec kobiet oraz zapewniające ochronę ich praw i wolności. Nasza praca ukierunkowana jest także na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych oraz wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu społecznego w celu poszerzania skutecznego wprowadzania w życie zasady równego traktowania.

Swoją misję realizujemy poprzez aktywny udział w licznych działaniach w szczególności polegających na udzielaniu specjalistycznej pomocy, w tym prawnej, psychologicznej i terapeutycznej osobom doświadczającym różnych form przemocy i dyskryminacji, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie przepisów obowiązującego prawa i sposobów jego stosowania, tworzeniu, wdrażaniu i promowaniu praktyk mających na celu doskonalenie procedur postępowania w sprawach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy.

Fundacja na Rzecz Równości od 2015 roku jest Partnerką Antyprzemocowej Sieci Kobiet, której działania koordynowane są przez Fundację Feminoteka.


MiejscowośćWrocław, dolnośląskie
Adresul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Adres WWWhttp://fnrr.org/
Telefon505 576 516
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttp://facebook.com/Fundacja.na.Rzecz.Rownosci
Zobacz na mapie