Baza organizacji

Fundacja Gender Center

Fundacja Gender Center jest jednostką inicjującą i koordynującą projekty dotyczące szeroko rozumianej problematyki gender. Jest to dla nas podstawowy aspekt ludzkiej tożsamości w kulturowym, społecznym i politycznym wymiarze. Ze względu na specyfikę badań nad polską kulturą gender rozpatrujemy przede wszystkim w kontekście takich pojęć jak: naród, rasa, religia i płeć, czego wyraz dajemy w przygotowywanych przez nas projektach.

Podstawą naszego działania jest zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a także innych grup społecznych w sferze politycznej, publicznej i artystycznej. Celem Fundacji Gender Center jest również działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, orientację seksualną itd.

Inicjatorką Fundacji Gender Center jest Maria Janion – wybitna polska historyczka literatury, idei i wykładowców akademickich, dziennikarzy, wydawców i nauczycieli. Krytyczka literacka, znawczyni polskiego i europejskiego romantyzmu, członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk, profesorka Instytutu Badań Literackich PAN. Autorka pomysłu powołania do życia Fundacji Gender Center.


MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
Adresul. Nowy Świat 72 , 00-330 Warszawa
Adres WWWhttp://www.gendercenter.eu/
Adres e-mail[email protected]
Zobacz na mapie