Baza organizacji

Fundacja Feminoteka

Działamy od 2005 roku na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, organizujemy spotkania, promocje książek, dyskusje i wydajemy książki.

Uważamy, że nie byłoby nas, gdyby nie nasze poprzedniczki – kultywujemy tradycje polskich emancypantek, przypominamy o historii kobiet.

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest dla nas jednym z priorytetowych działań. Realizujemy projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy.

Cele Fundacji:

  1. działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć w literaturze, kulturze, sztuce oraz życiu publicznym,
  2. wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu,
  3. promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej,
  4. promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
  5. przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
  6. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
  7. wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym,
  8. likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii
  9. upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii wśród kobiet.

Zobacz na mapie