Baza organizacji

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Realizując naszą misję:

  • Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić
  • Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda
  • Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania
  • Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną
  • Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka

Fundacja Dzieci Niczyje powstała w 1991 roku. Jej inicjatorką była Alina Margolis-Edelman. Podstawowym celem było wypracowanie systemu pomocy dzieciom krzywdzonym, który miał integrować działania różnych instytucji zajmujących się tym problemem.

Fundacja koncentruje swoje działania na realizowaniu projektów i programów ukierunkowanych na bezpośrednią pomoc dzieciom krzywdzonym oraz uświadamianie społeczeństwa o wadze tego problemu. Udziela pomocy psychologicznej i prawnej. Organizuje szkolenia i badania naukowe, mające na celu diagnozę problemu krzywdzenia dzieci – zarówno skali, jak i charakteru tego zjawiska, a także postaw społecznych wobec niego. Szkolenia i konferencje skierowane są do różnych grup zawodowych i poświęcone są tematyce ochrony dzieci przed krzywdzeniem, pomocy dzieciom krzywdzonym, bezpieczeństwa dzieci w Internecie, profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.


Zobacz na mapie