Baza organizacji

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny walczy, by każda kobieta mogła sama decydować o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Interweniujemy, gdy lekarze odmawiają wypisania recepty na antykoncepcję, skierowania na badania prenatalne czy legalnej aborcji. Uczymy młodzież jak bezpiecznie rozpocząć życie seksualne. Rocznie pomagamy ponad 2 tysiącom kobiet w walce o sprawiedliwość.

Federacja powstała jesienią 1991 r. jako porozumienie pięciu organizacji.

Działamy na rzecz:

 • zrównania szans kobiet i mężczyzn broniąc prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które obejmuje:
  • dostęp do antykoncepcji,
  • rzetelną wiedzę na temat seksualności człowieka,
  • prawo do dobrej jakości diagnostyki prenatalnej i opieki nad płodem,
  • prawo do przerwania ciąży
 • poprawy jakości opieki zdrowotnej nad dziewczętami i kobietami w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, w tym dostępu do świadczeń z zakresu planowania rodziny, leczenia niepłodności i profilaktyki chorób kobiecych,
 • respektowania praw pacjenta, w tym prawa kobiet do prywatności, poufności, godności i informacji,
 • dostosowania polityki Państwa do międzynarodowych standardów zdrowia reprodukcyjnego, w tym m.in. poprzez uwzględnienie rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ.

W szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim lub międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.


Zobacz na mapie