Baza organizacji

Diversity Hub

Diversity Hub to think tank, którego osią tematyczną jest różnorodność w środowisku pracy. Celem działalności Diversity Hub jest integracja środowiska ekspertów wokół idei różnorodności, poszukiwanie praktycznych i skutecznych rozwiązań w tym obszarze, a także rozpoczęcie publicznej dyskusji na tematy związane z różnorodnością w z udziałem reprezentantów różnorodnych środowisk: naukowców oraz praktyków – przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu, instytucji publicznych oraz mediów. Promujemy oraz rozpowszechniamy ideę zarządzania różnorodnością wśród polskich przedsiębiorców, a także tworzymy własne, innowacyjne rozwiązania mające usprawnić efektywną implementację zarządzania różnorodnością w organizacjach, w poszczególnych jej wymiarach, takich jak: wiek, sytuacja kobiet i mężczyzn w pracy, niepełnosprawność, interkulturowość itp. Poruszamy również wiele innych ważnych wątków związanych np. z obszarem work-life balance, zdrowiem, w tym psychicznym pracowników, czy wreszcie z prawami pracownika (mobbing w pracy). Główną osią działalności Diversity Hub są cykliczne wydarzenia z udziałem ekspertów z zakresu zarządzania różnorodnością reprezentujących różne dziedziny – dzięki temu dyskutując nad problemem zestawiamy ze sobą, czasami rozbieżne podejścia do problemu prezentowane przez świat nauki oraz biznesu. W Diversity Hub poszukujemy również praktycznych rozwiązań, wspólnie pracujemy nad projektami w zakresie zarządzania różnorodnością, rozwiązujemy konkretne problemy pracodawców w obszarze Diversity. Diversity Hub to: - Regularne seminaria i konferencje dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem różnorodnością w: MŚP, dużych przedsiębiorstwach, NGO i administracji publicznej. - Niestandardowe podejście i ciekawa tematyka spotkań organizowanych regularnie co 2 miesiące: CzłoWIEK nie zna granic. Problematyka wieku w organizacji, Międzynarodowa konferencja poświęcona interkulturowości, Mity o niepełnosprawności: Demony w szafie przedsiębiorcy, Work-life balance, praca a zdrowie, Mama i tata w pracy, Międzynarodowa konferencja: Zarządzanie różnorodnością w MŚP: narzędzia i dobre praktyki. - Stoliki eksperckie odpowiadające na najistotniejsze potrzeby organizacji, np.: zarządzanie różnorodnością jako zarządzanie napięciami, zmiany postaw pracodawców w kierunku rozumienia wartości pracownika, płeć – czy to nadal wyzwanie?, mobbing w środowisku pracy. - Ciekawa formuła spotkań: debaty ekspertów, dyskusje panelowe, wolna przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, zaangażowanie uczestników i publiczności w dyskusję. - Komitet Ekspertów – reprezentanci różnorodnych środowisk: naukowców oraz praktyków – przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji publicznych. - Badania, ekspertyzy i publikacje. - Przestrzeń do prezentacji doświadczeń, dobrych praktyk, wyników badań itp. - Partnerzy merytoryczni i wspierający z terenu całego kraju i zagranicy; Inicjatorem Diversity Hub jest Orange Hill Sp. z o.o.


MiejscowośćKraków, małopolskie
AdresPoznańska 6/4, 30-012 Kraków
Adres WWWhttp://www.diversityhub.pl/
Telefon506 145 399
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Diversity_hub/774628972631676?fref=ts
Zobacz na mapie