Baza organizacji

Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej

Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej aktywnie działa od 2007 r. na rzecz wzmacniania i zwiększania samodzielności społecznej, psychologicznej i ekonomicznej najsłabszych grup, defaworyzowanych ze względu na płeć, status ekonomiczny, orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek i pochodzenie, wspierania integracji społecznej grup słabych i uprzywilejowanych oraz na rzecz wspierania psychologicznego i fizycznego zdrowia seksualnego.

Odbiorcami działań CWPS są zarówno ludzie z grup wykluczonych, jak i uprzywilejowanych oraz multiplikatorzy/rki, wdrażający nabyte umiejętności w swoich społecznościach lokalnych.

Dążymy do tego, aby nasze działania umożliwiały wzajemny kontakt, przełamywanie barier, partnerskie współdziałanie i integrację różnych grup społecznych (partnerski kontakt pomiędzy grupami wykluczonymi oraz wykluczonymi a uprzywilejowanymi), które na co dzień funkcjonują w opozycji/izolacji od siebie. Naszymi działaniami pragniemy wzmacniać poczucie jedności i wspólnoty, prowadzić do postrzegania różnych grup społecznych w kategoriach "my", a nie "my-oni". W ten sposób wspieramy integrację lokalnych społeczności.

Działania CWPS mają charakter pomocowy, edukacyjny, szkoleniowy i kulturalny.
Fundacja kierowana jest przez dwuosobowy zarząd. Do reprezentacji upoważnione jest każde z członków zarządu samodzielnie. Zarząd stanowią osoby od lat zaangażowane w ruch na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania nierównościom społecznym, które wnoszą do fundacji swoje wieloletnie doświadczenie merytoryczno-organizacyjne.


MiejscowośćGdańsk, pomorskie
AdresPiastowska 56c/50, 80-332 Gdańsk
Adres WWWhttp://www.partycypacja.org/
Adres e-mail[email protected]
Zobacz na mapie