Baza organizacji

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Fundacja Aktywizacja powstała w 1990 roku (wówczas pod nazwą Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) z inicjatywy warszawskiego środowiska matematyków i informatyków, pragnącego pomóc swoim koleżankom i kolegom, poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Z powodu barier architektonicznych osoby z niepełnosprawnością miały trudności w znalezieniu pracy, bez względu na ich potencjał intelektualny. Założycielami Fundacji były osoby prywatne – naukowcy i pracownicy Instytutu Informatyki i Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje - Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Z biegiem lat Fundacja zmieniła swoje cele statutowe i zajęła się prowadzeniem szkoleń komputerowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Warszawy, które posiadały co najmniej średnie wykształcenie i chciały wejść na rynek pracy.

Obecnie Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia, sytuacji społecznej czy też miejsca zamieszkania.

Ponieważ nazwa Fundacji przestała być adekwatna do działań przez nią prowadzonych, postanowiono tę sytuację zmienić. W dniu 15 lipca 2013 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Nowa nazwa - Fundacja Aktywizacja - została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2013 r.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi również działalność gospodarczą, z której cały zysk przeznaczany jest na działania statutowe.

Fundacja Aktywizacja jest także Sygnatariuszem Karty Różnorodności, tj. pisemnego zobowiązania pracodawców do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania.


MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
AdresNarbutta 49/51, 02-529 Warszawa
Adres WWWhttp://aktywizacja.org.pl/
Telefon(22) 565 48 79
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/FPMiINR
Zobacz na mapie