Baza organizacji

Amnesty International

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Członkowie organizacji dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków łamania praw człowieka. Podstawową formą działalności Amnesty International jest prowadzenie kampanii.

Amnesty International bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale tutaj praca organizacji dopiero się rozpoczyna. Członkowie i członkinie Amnesty International podejmują praktyczne i skuteczne działania w celu powstrzymania naruszeń praw człowieka i pomocy ofiarom tych naruszeń.

W 1977 roku Amnesty International otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla.

Stowarzyszenie Amnesty International Polska powstało w 1989 r., a w czerwcu 1990 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Więcej informacji o polskiej sekcji można przeczytać na stronie: http://amnesty.org.pl/o-amnesty/amnesty-w-polsce.html.


Zobacz na mapie