Baza organizacji

Dostępna on-line baza ma służyć wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom poszukującym informacji o organizacjach zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji m.in. poprzez udzielanie różnego rodzaju wsparcia (psychologicznego, prawnego, schronienia i in.), prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, monitoringowej i in.

Możliwe będzie wyszukanie organizacji według takich kategorii jak: formy działania, obszary problemowe, miejsce (województwo, miasto, gmina powiat) oraz nazwa organizacji.

Zarówno osoby narażone na dyskryminację, jak i instytucje (system edukacji formalnej, administracja publiczna, służba zdrowia) wciąż mają utrudniony dostęp do informacji o możliwościach korzystania z różnych form przeciwdziałania dyskryminacji. Powstająca baza ma na te trudności odpowiedzieć.

 

Co zrobić, żeby informacja o Państwa organizacji została umieszczona w bazie?

Aby informacja o danej organizacji znalazła się w bazie konieczne jest wypełnienie on line krótkiej ankiety (wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20-30 minut). Wprowadzone dane zostaną wyświetlone w bazie przez osobę zajmującą się moderacją bazy. Będzie istniała możliwość ich aktualizowania i poprawiania  kontaktując sie z nami pod adresem:  [email protected]

Zachęcamy organizacje, które prowadzą działania na rzecz równości do zamieszczania informacji w bazie.

Jeśli wiesz o istnieniu organizacji, która koniecznie powinna się znaleźć w bazie – prześlij do niej niniejszy list bezpośrednio lub przekaż nam kontakt do tej organizacji.

W sprawie bazy prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]