Prawo

prawoWybrane orzecznictwa, który prezentujemy, obejmuje wyroki zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów krajowych jak również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – sądu właściwego dla krajów członkowskich Rady Europy. Orzecznictwo krajowe choć coraz bardziej rozbudowane, w odniesieniu do niektórych zagadnień czy obszarów życia, wciąż nie odpowiada na wątpliwości interpretacyjne pojawiające się przy stosowaniu przepisów antydyskryminacyjnych w praktyce. Źródłem wiedzy zalecanym i pomocnym w tym zakresie, powinny zatem być wyroki sądów międzynarodowych.

Wstęp

wzór pismaInformacja wprowadzająca w opracowanie dotyczące wybranych orzeczeń spraw o dyskryminację.

1. Dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej

ikonkaCztery orzeczenia w sprawie o dyskryminację z powodu orientacji seksualnej.

2. Dyskryminacja z powodu pochodzenia etnicznego i rasowego

ikonkaCztery orzeczenia w sprawie o dyskryminację z powodu pochodzenia etnicznego i rasowego.

3. Dyskryminacja z powodu pochodzenia narodowego

ikonkaOrzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w sprawie o dyskryminację z powodu narodowości.

4. Dyskryminacja z powodu religii lub wyznania

ikonkaOmówienie trzech orzeczeń w sprawie o dyskryminację z powodu religii lub wyznania.

5. Dyskryminacja ze względu na płeć

ikonkaCztery orzeczenia w sprawie o dyskryminację ze względu na płeć.

6. Dyskryminacja z powodu niepełnosprawności

ikonkaTrzy orzeczenia w sprawie o dyskryminację z powodu niepełnosprawności.

7. Dyskryminacja z powodu wieku

ikonkaTrzy orzeczenia w sprawie o dyskryminację z powodu wieku.

8. Dyskryminacja ze względu na inne przesłanki

ikonkaDwa orzeczenia w sprawie o dyskryminację ze względu na inne przesłanki (wygląd, stan cywilny, rodzicielstwo).