Prawo

2.6 Wniosek dowodowy w sprawie karnej

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r.

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście w Warszawie
ul. Krucza 38/ 42, 00 – 512 Warszawa

 

Pokrzywdzona: Anna Matysak
zam. 00 – 679 Warszawa, ul. Piękna 66 lok. 12

 

Dotyczy sprawy: sygn. akt: 2 Ds 217/13

 

W N I O S E K   D O W O D O W Y

 

W imieniu własnym, na podstawie art. 167 k.p.k., wnoszę o dopuszczenie do toczącego się postępowania, dowodu z zeznań następujących świadków:

- Beaty Adamskiej, zam. 00 – 565 Warszawa, ul. Hoża 45 m. 5, oraz

- Anny Posieki, zam. 03-987 Warszawa, ul. Świętego Wincentego 345 m. 21

na okoliczność potwierdzenia agresywnego zachowania sprawcy względem mojej osoby, wyzywania mnie w miejscu publicznym od  „budasów, smoluchów i czarnuchów” oraz próby  popchnięcia mnie.

 

Ponadto, na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o ustalenie, jacy funkcjonariusze policji przyjechali na interwencję z komisariatu policji mieszczącego się przy ul. Wilczej w Warszawie oraz dopuszczenie dowodu z ich zeznań  na okoliczność potwierdzenia agresywnego zachowania sprawcy względem mojej osoby, wyzywania mnie w miejscu publicznym od  „budasów, smoluchów i czarnuchów.

 

Anna Matysak