Prawo

prawoPrzeciw dyskryminacji - Vademecum prawne

Poradnik kierujemy przede wszystkim do osób narażonych na dyskryminację i jej doświadczających – członków mniejszości i przedstawicieli większości. Może on okazać się przydatny także dla osób, które są świadkami zachowań dyskryminacyjnych i chcą wiedzieć, w jaki sposób można im się przeciwstawić, używając środków prawnych. Treść tej publikacji ma służyć wszystkim tym, którzy pragną ustrzec się przed inicjowaniem i podtrzymywaniem nierówności w swoim środowisku oraz którzy mają wolę zmiany. Mamy też więc nadzieję, że poradnik okaże się pomocny przede wszystkim w (współ)pracy przedstawicieli i przedstawicielek administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.
następny

prawoPoradnik procesowy

Poradnik procesowy w przystępny sposób opisuje możliwe scenariusze dochodzenia swoich praw przed sądami w sprawach o dyskryminację. W pierwszej części omówione są trzy ścieżki prawne - w zależności od rodzaju sądu właściwego do orzekania w danej sprawie: sąd pracy, sąd cywilny i sąd karny. Tu znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak m.in.: kto może złożyć pozew, jaki jest kosz i jak przebiega rozprawa przed sądem. W drugiej części umieszczonych jest osiem pism procesowych, które mogą się przydać na różnych etapach postępowania przygotowawczego i sądowego.
następny

prawoWybrane orzecznictwo w sprawach o dyskryminację

Zbiór orzecznictwa, który prezentujemy, obejmuje wyroki zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów krajowych jak również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – sądu właściwego dla krajów członkowskich Rady Europy. Orzecznictwo krajowe choć coraz bardziej rozbudowane, w odniesieniu do niektórych zagadnień czy obszarów życia, wciąż nie odpowiada na wątpliwości interpretacyjne pojawiające się przy stosowaniu przepisów antydyskryminacyjnych w praktyce. Źródłem wiedzy zalecanym i pomocnym w tym zakresie, powinny zatem być wyroki sądów międzynarodowych.
następny