Wydarzenia

XXI Warszawska Manifa!


Data wydarzenia: 08.03.2020, godz. 14:00
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Porozumienie Kobiet 8 Marca, Manifa Warszawa

8 marca 2020 roku XXI Manifa przejdzie ulicami Warszawy!
[ENG below]

W tym roku Warszawska Manifa przejdzie pod hasłem:

Feminizm dla Klimatu
Klimat na antykapitalizm

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na katastrofę klimatyczną, która dzieje się tu i teraz, dotyczy każdej i każdego z nas. Chcemy stanąć ramię w ramię z aktywistkami i aktywistami klimatycznymi, prozwierzęcymi, pokazać że klimat jest również naszą sprawą – sprawą feministyczną. Chcemy pokazać, że system kapitalistyczny niszczy tę planetę, korporacje zawłaszczają dobra wspólne, jednocześnie prowadząc narrację, która spycha odpowiedzialność na jednostki, a władze państw, pod wpływem właścicieli i prezesów tych korporacji, nie podejmują zmian systemowych, które są główną drogą na ratunek dla naszego gatunku.

~*~
Wsparcie dla Manify: https://zrzutka.pl/2k67sr

Zaczynamy o godzinie 14.00 na placu Defilad.
Do zobaczenia!


....................
[ENGLISH]
On the 8th of March, 2020, XXI Manifa will take to the streets of Warsaw!

This year the Warsaw Manifa will go under the slogan:

Feminism for Climate
Climate for anti-capitalism

We want to pay special attention to the climate disaster that is happening here and now, that affects each and every one of us. We want to stand side by side with climate and animal activists, and show that it is also our issue — a feminist issue. We want to show that the capitalist system is destroying this planet, corporations appropriate common goods, while at the same time leading a narrative that pushes responsibility on individuals, and state authorities, under the influence of the owners and presidents of those corporations, do not undertake systemic changes, which are the main way to rescue human species.

~*~
Support Manifa: https://zrzutka.pl/2k67sr

Start: at 2:00 PM, at Plac Defilad in Warsaw.
See you!