Wydarzenia

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych


Data wydarzenia: 08-09.09.2017
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie.
http://ofip.eu/

W OFIP-ie biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja, poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób.

Gospodarzami sesji równoległych i śniadaniowych są m.in.: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Panoptykon, Fundacja CSR Res Severa, Stowarzyszenie "Dla Ziemi", Fundacja tu obok, Women in Technology, Fundacja Autonomia, Spółdzielnia Kultury, BoMiasto.pl, Fundacja "MultiOcalenie", Fundacja Wspomagania Wsi, Stowarzyszenie Puszcza Notecka, Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Forum Od-nowa, Obywatele dla Zdrowia, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Greenpeace Polska, Forum Darczyńców, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja TechSoup, Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO), Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska, INSPRO - Instytut Spraw Obywatelskich, Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego, RzeczJasna, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Stabilo, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Demagog, Obywatele dla Edukacji, OFOP, Fundacja Praeceptor, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja Ergo Sum, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Forum Obywateli Rybnika, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Stańczyka, Fundacja Fundusz Współpracy, Centrum Myśli Jana Pawła II.
––
Chcesz przyjechać na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w większej grupie?
Poszukujesz przejazdu z Twojej okolicy?
Chcesz namówić/dowiedzieć się, kto spośród znajomych też wybiera się do Warszawy?

Proponujemy Wam przestrzeń na wymianę informacji o dojazdach/zbieranie się w kilka osób.
Zobaczcie program VIII OFIP-u (http://ofip.eu/program/forum/), zgłoście się (http://ofip.eu/formularz-uczestnika/) i do zobaczenia!
Razem raźniej! :)

Zespół VIII OFIP