Wydarzenia

Transformacja norm seksualnych i tożsamości narodowej po 1989


Data wydarzenia: 01.02.2016
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Transformacja norm seksualnych i tożsamości narodowej w Polsce po 1989 roku.
Krytyczna analiza dyskursu

Zajęcia organizowane w ramach programu PATTERNS Lectures
(ERSTE Foundation/WUS Austria)

Semestr II, 2015/2016

Problematyka zajęć skupia się wokół zagadnień norm seksualnych i tożsamości narodowej w kontekście społecznych i gospodarczych zmian, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Celem kursu jest pokazanie, jak normy seksualne są konstruowane, aby podtrzymywać i promować konkretną wizję tożsamości narodowej, a zarazem zachęcanie słuchaczy do (też konstruktywnie) krytycznego podejścia wobec tych norm.
Zastanowimy się nad wpływem Kościoła katolickiego, dziedzictwa socjalizmu i neoliberalnych reform rynkowych na relacje pomiędzy tożsamością narodową a seksualnością w Polsce, a także na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Podczas zajęć studenci będą dyskutować takie kategorie związane z seksualnością, jak monogamia, reprodukcja, heteroseksualność, ale także krytyczne akty subwersji, w ramach których te tradycyjne zachowania i tożsamości są modyfikowane. Analiza będzie oparta na przykładach z bieżących debat politycznych, sztuki współczesnej, literatury pięknej, kultury popularnej i życia codziennego.


Terminy i miejsce spotkań:
poniedziałki 1 lutego, 29 lutego, 4 kwietnia, 9 maja i 6 czerwca, godz. 16.00-19.00
Instytut Slawistyki PAN, ul. Jaracza 6/12.Program kursu:
1. Natura i kultura. Debaty na temat pochodzenia norm seksualnych w studiach nad seksualnością.
2. Tożsamość, normy i granice w sztuce współczesnej.
Wykład gościnny – Marta Dziewańska
3. Problemy Kościoła z „genderem”.
Wykład gościnny – ks. prof. Ireneusz Mroczkowski
4. Seksuologia i tożsamość: dyskursy, praktyki, sprawczość.
Wykład gościnny – prof. Hadley Renkin
5. Wynalezienie „seksualności”: kapitalizm, nacjonalizm oraz produkcja wiedzy etnologicznej na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku (tradycja przedmałżeńskiego współżycia).
Wykład gościnny – prof. Mariya MayerchyckZasady rekrutacji:
Zajęcia adresowane są do doktorantek i doktorantów różnych dyscyplin oraz studentek i studentów studiów magisterskich zainteresowanych problematyką kursu. Kandydatów prosimy o informację, czym się zajmują/interesują, o czym i gdzie piszą doktorat lub pracę magisterską i dlaczego chcą uczestniczyć w kursie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: [email protected] lub [email protected] z wyrazem „Transformacja” w tytule wiadomości. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 stycznia 2015 roku.
Udział w kursie jest bezpłatny.