Wydarzenia

"Solidarność zobowiązuje"? - ruch związkowy i transformacje z perspektywy kobiet


Data wydarzenia: 11.06.2015
Miejsce: Poznań , wielkopolskie

Celem konferencji jest zorganizowanie forum dyskusji na temat kobiet działających w „Solidarności” - ich wkładzie w funkcjonowanie ruchu społecznego, a także podjęcie refleksji nad nieznaczną reprezentacją liderek i działaczek w życiu politycznym po 1989 roku. Projekt wpisuje się w działania przywracające historii obecność kobiet jako aktywnych uczestniczek wydarzeń politycznych, a zarazem może stać się przyczynkiem dla kolejnych badań i analiz związanych z reprezentacją kobiet w środowisku politycznym po 1989 roku.
Partycypacja kobiet w „Solidarności” pozostaje tematem nie w pełni zbadanym. Wiedza o niej nie dociera do społeczeństwa, w którym ciągle panuje przekonanie o tym, że „Solidarność” tworzyli przede wszystkim mężczyźni. Narracje kobiet pozostają z boku, są osobnymi opowieściami, dla których nie ma miejsca w głównym nurcie opowiadania o historii „Solidarności”. Warto postawić pytania o to, w jakim stopniu pamięć o „Solidarności” i jej obecność w dyskusji publicznej odzwierciedla działania kobiet-opozycjonistek? Jak inkorporowano/wykluczano głos kobiet w ramach ruchu związkowego? Jakie są efekty tych działań? Jak udział kobiet lub jego brak w procesie transformacji wpłynął na jej kształt?
Konferencja będzie miała kameralną formułę, która zapewni przestrzeń swobodnej i merytorycznej dyskusji, a także wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy badaczkami/-ami a uczestniczkami ruchu związkowego. Istotnym elementem wydarzenia będzie spotkanie z kobietami, które aktywnie współtworzyły „Solidarność” (swoją obecność potwierdziły już: Danuta Kuroń, Małgorzata Tarasiewicz, Ewa Zydorek).

Proponowane obszary tematyczne:
1. Status kobiet w „Solidarności”
• Obszary zaangażowania kobiet w „Solidarności”(np.: rola kobiet w wydawnictwach opozycyjnych, działania opozycjonistek w latach 1981-1989, sekcje kobiece w ruchu związkowym i strajkowym)
• Postulaty „kobiece” vs postulaty „męskie”
• Zapomniane biografie – liderki, ekspertki i ikony ruchu związkowego

2. Płeć transformacji
• Wpływ przemian kapitalistycznych na sytuację społeczno-ekonomiczną kobiet (np.: feminizacja społeczno-ekonomicznych kosztów transformacji, niezapłacona praca kobiet)
• Prawodawstwo a postulaty kobiet (np. Ustawa o planowaniu rodziny z 1993 roku, debaty społeczne o prawach prokreacyjnych i aborcji, perspektywa kobieca w konstytucji z 2 kwietnia 1997)
• Stosunek polskiego ruchu feministycznego do ekonomicznych postulatów ruchu związkowego

3. „Solidarność” i ruch związkowy dzisiaj
• Udział kobiet we współczesnej „Solidarności”
• „Solidarność” wobec postulatów pielęgniarek, opiekunek żłobkowych, nauczycielek, kobiet nieotrzymujących alimentów
• „Solidarność” a ruch feministyczny
• Postulaty pierwszej „Solidarności” we współczesnym ruchu związkowym

Informacje organizacyjne
Konferencja odbędzie się 11 czerwca 2015 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Umultowskiej 89. Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) prosimy przesłać do 30 kwietnia 2015 roku na adres: [email protected].pl  
Wystąpienia powinny trwać ok. 20 minut. Wiadomość o zakwalifikowaniu wraz z dalszymi informacjami przekażemy do 7 maja 2015 roku. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do przyjęcia ograniczonej liczby referatów, które pozytywnie przejdą proces recenzji.
Konferencja skierowana jest do pracowniczek/-ów naukowych, doktorantek/-ów, studentek/-ów oraz pozostałych osób zainteresowanych problematyką udziału kobiet w ruchu związkowym (niezależnie od afiliacji). Koszt udziału w konferencji wynosi: 100 złotych dla pracowniczek/-ów naukowych, 50 złotych dla doktorantek/-ów, studentek/-ów oraz pozostałych zainteresowanych. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiłku, przerw kawowych oraz przygotowania materiałów. Informacje o szczegółach wpłat zostaną przekazane wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.
Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://projektgender.home.amu.edu.pl/index.php/8-glowna/12-solidarnosc-zobowiazuje-ruch-zwiazkowy-i-transformacja-z-perspektywy-kobiet

Komitet organizacyjny: mgr Agnieszka Filipiak, mgr Eliza Kania, mgr Natalia Kusa, mgr Patrycja Ratajska.