Wydarzenia

Różnorodność jako wyzwanie - warsztat antydyskryminacyjny


Data wydarzenia: 18-19.02.2017
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Instytut Pozytywnej Seksualności

Instytut Pozytywnej Seksualności zaprasza na warsztat antydyskryminacyjny prowadzony przez certyfikowanego trenera Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Jana Świerszcza - "Różnorodność jako wyzwanie".

Warsztat antydyskryminacyjny to doświadczenie edukacyjne, które pozwoli ci lepiej poznać mechanizmy społeczne powodujące, że ludzie posługują się stereotypami, kierują uprzedzeniami i dyskryminują. To okazja do przyjrzenia się sobie, swojej pozycji w społeczeństwie, swoim możliwościom i wyborom w kontekście (nie)równych szans. To także miejsce, gdzie zdobędziesz wiedzę na temat grup zagrożonych dyskryminacją w Polsce i mechanizmów międzygrupowych odpowiedzialnych za ich akceptację lub prześladowania.

Dzięki uczestnictwu w warsztacie:

  • Poznasz lepiej otaczające cię zróżnicowanie społeczne i grupy mniejszościowe.
  • Uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość i jej znaczenie w kontekście różnorodności społecznej.
  • Poznasz mechanizmy psychologiczne i zjawiska społeczne prowadzące do dyskryminacji.
  • Poznasz różne możliwości odpowiedzi na dyskryminację i wykluczenie.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, angażującymi osoby uczestniczące, umożliwiającymi uczenie się poprzez współpracę, dzielenie się doświadczeniem, dyskusje, eksperymentowanie i doświadczanie nowych sytuacji w bezpiecznych ćwiczeniowych warunkach.

Warsztat trwa 16 godzin zegarowych i prowadzony jest w grupie liczącej maksymalnie 16 osób.
Warsztat odbywa się w języku polskim.

Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

Koszt: 350 zł (za 16 godzin zegarowych)

Miejsce: Warszawa, ul. Złoczowska 6d

Zapisy: [email protected]ść.pl, w tytule: warsztat antydyskryminacyjny

Jan ŚwierszczJan Świerszcz - trener certyfikowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, z ponad tysiącem przepracowanych godzin szkoleniowych w tematyce umiejętności społecznych, przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równego traktowania. Prowadzi szkolenia dla instytucji sektora publicznego, NGO oraz osób świadczących pomoc psychologiczną. Specjalizuje się w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii.
Psycholog, coach. W 2016 roku udzielał wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", współpracuje ze stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii jako konsultant i edukator.
Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi treningi w Instytucie Pozytywnej Seksualności.
Regularnie superwizuje swoją pracę trenerską i psychologiczną u certyfikowanych superwizorów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

---------------------
Fotografia tytułowa: César Astudillo (https://www.flickr.com/photos/cesarastudillo/) na licencji CC.
Fotografia J. Świerszcza z serwisu Queer.pl, fot. Chaber