Wydarzenia

Przemoc domowa w polskich sądach – prezentacja wyników monitoringu rozpraw z art. 207 k.k.


Data wydarzenia: 25.11.2015
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Fundacja Pozytywnych Zmian

 Przemoc domowa w polskich sądach – prezentacja wyników monitoringu rozpraw z art. 207 k.k.

25 listopada o godzinie 19:00
Fundacja Feminoteka

ul. Mokotowska 29A, 00-560 Warszawa

 

Fundacja Feminoteka i Fundacja Pozytywnych Zmian zapraszają na spotkanie wokół raportu Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą - monitoring śląskich sądów.
Raport będzie dostępny od 17.11 na stronie www.pozytywnezmiany.org

W spotkaniu wezmą udział
Alina Kula, Anna Chęć - Fundacja Pozytywnych Zmian
2. Monika Wieczorek - radczyni prawna, ekspertka prawna projektu.
3. Prof. Monika Płatek
4. Beata Wiraszka-Bereza - Główna Specjalistka - Prokurator, Wydział Prawa Karnego, Departament Legislacyjny, Ministerstwo Sprawiedliwości.
5. Daniel Przygoda - prawnik Niebieska Linia
6. Dr Sylwia Spurek
7. Agnieszka Podgórska - Sieć Obywatelska - Watchdog Polska

Wcześniej zapraszamy na happening organizowany przez ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa, który odbędzie się pod Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy, ul Marszałkowska 82, o godz 14:00

***

Fundacja Pozytywnych Zmian przez ostatni rok prowadziła monitoring sądów rejonowych na terenie woj. śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcanie się nad osobą najbliższą:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przemoc nazwana przemocą w rodzinie czy przemocą domową jest w Polsce problemem o olbrzymiej skali.

Jednym z najważniejszych działań dążących do zmniejszenia procederu przemocy domowej są działania prawne, skarżenie i skazywanie przestępców (sprawców przemocy), nakazy eksmisji, czy uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym pod groźbą odwieszenia wyroku orzeczonego z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Praca sądów i orzekane wyroki są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem przemocy i są ostateczną, a często jedyną formą pomocy osobom pokrzywdzonym.

Niestety, orzecznictwo sądowe z artykułu z § 207 kodeksu karnego dalekie jest od ideału i wykorzystania wszystkich możliwości.

Dane statystyczne z Ministerstwa Sprawiedliwości są jednoznaczne: ok. 86% wyroków skazujących za znęcanie wymierzane jest z warunkowym wymierzeniem kary czyli mówiąc językiem potocznym „w zawieszeniu“. W praktyce oznacza to, że sprawca wraca do ofiary, a wg samego Ministerstwa takie wyroki w odbiorze społecznym traktowane są jak fikcja skazania.

W 2013 roku z art. 207 k.k. par. 1 wydano 11 250 wyroków, przy czym wyroki w zawieszeniu stanowiły liczbę 9 730!

Ponieważ wciąż trafiają do nas osoby, które opowiadają o wielu trudnościach związanych z prowadzonym postępowaniem sądowym, a także wskazują na bezkarność osób stosujących przemoc, postanowiłyśmy przyjrzeć się, jak naprawdę wygląda sytuacja. Coraz głośniej jest również w mediach o tego typu sprawach. To wszystko skutkuje brakiem zaufania osób doświadczających przemocy wobec instytucji sądu.

Monitoring składał się z trzech podstawowych działań. Po pierwsze, analizowałyśmy orzeczenia sądowe w sprawach o znęcanie i sprawdzałyśmy, jakie wyroki wydawano i ile ich było. Po drugie, kierowałyśmy do sądów pytania dotyczące szkoleń, jakie odbyli orzekający w sprawach karnych sędzie i sędziowie z tematu dotyczącego przemocy, jakie stosują środki karne, czy zwracają się o opinie biegłych i czy odnotowują udział organizacji pozarządowych w rozprawach. Trzecią częścią monitoringu były obserwacje prowadzone podczas bezpośredniego uczestniczenia w rozprawach w charakterze publiczności.

Efektem naszego monitoringu jest raport zawierający wyniki oraz opracowane wraz z ekspertkami i ekspertami rekomendacje.

Celem monitoringu i publikacji raportu jest zwrócenie uwagi sędzii i sędziów na problem przemocy wobec osób najbliższych i specyfiki spraw z art 207, tak, aby jeszcze raz przyjrzeli się problemowi i zweryfikowali narzędzia, jakimi dysponują oraz przemyśleli ponownie swoją niezwykle ważna rolę i wpływ wyroków na życie tysięcy osób doświadczających codziennie przemocy.

Etap postępowania sądowego jest kluczowy i często jest momentem decydującym w życiu osoby, która szuka pomocy. To od wyroku sądu zależy, czy osoba poszkodowana będzie mogła w końcu uwolnić się od przemocy i żyć w poczuciu bezpieczeństwa, co jest jednym z podstawowych praw człowieka.


Zachęcamy do zapoznania się z poprzednim raportem: "REAGUJEMY – przeciwko przemocy - monitoring 167 gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie":
www.pozytywnezmiany.org/reagujemy/wp-content/uploads/2013/10/REAGUJEMY-raport-2014.pdf

W ramach projektu powstało internetowe narzędzie, jakim jest mapa miejsc w woj. śląskim, gdzie osoby doświadczające przemocy mogą otrzymać pomoc. „MAPA REAGUJEMY – przeciwko przemocy domowej” otrzymała honorowy patronat Wojewody Śląskiego:
www.mapa-reagujemy.slask.pl