Wydarzenia

PRZEŁAMAĆ TABU - seminarium


Data wydarzenia: 25.11.2015, godz. 16:00
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, s.242 , mazowieckie
Organizowane przez: Fundacja na rzecz Równości i Empancypacji Kobiet STER

Magdalena Grabowska, Agnieszka Grzybek, Marta Rawłuszko

PRZEŁAMAĆ TABU.
Badania nad przemocą seksualną w PolsceWyzwania metodologiczne i społeczne.

W obliczu braku wiarygodnych statystyk na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w Polsce organizacje pozarządowe, instytucje międzynarodowe i niezależne badaczki i badacze stają się ważnymi ośrodkami produkcji wiedzy i danych na temat skali tego zjawiska w Polsce. Podczas seminarium przedstawimy metodologię i wyniki badań ilościowych i jakościowych z kobietami, prowadzonych w ramach projektu „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER.

Interpretując uzyskane dane, pragniemy zastanowić się nad tym, na ile wypracowane przez zachodnie badaczki feministyczne – m.in. Catherine MacKinnon (koncepcja przemocy strukturalnej jako narzędzia dominacji patriarchalnej) i Peggy Reeves Sanday (koncepcja społeczeństw „zorientowanych na gwałt” i „wolnych od gwałtu”) – koncepcje teoretyczne dotyczące gwałtu lub i próby gwałtu znajdują swoje zastosowanie w warunkach polskich. Z drugiej strony, porównując uzyskane przez nas wyniki z wynikami badań na temat przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej, przeprowadzonych w 2012 roku przez Agencję Praw Podstawowych, chcemy zastanowić się, jak zastosowanie rozmaitych podejść i narzędzi metodologicznych wpływa na uzyskane dane. Zadamy następujące pytania:

  • czy organizacje pozarządowe mogą być miejscem produkcji (zaangażowanej) wiedzy naukowej?
  • jak badania prowadzone w ramach „społeczeństwa obywatelskiego” wpisują się w istniejące nurty akademickiej debaty na temat płci i seksualności w Polsce?
  • jak powinien przebiegać dialog pomiędzy akademią a organizacjami pozarządowymi?

Projekt „Przełamać tabu - prawa ofiar przemocy seksualnej” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.