Wydarzenia

Podyplomowe GENDER STUDIES - rekrutacja


Data wydarzenia: 20.10.2017
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Instytut Badań Literackich

Podyplomowe GENDER STUDIES im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki

Instytut Badań Literackich PAN

 

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

Kierowniczka studiów: dr hab. prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka

Koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel

e-mail:  [email protected]

strona internetowa: http://genderstudies.pl/

 

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym ujęciom m.in. historii literatury, psychoanalizy, filmoznawstwa, filozofii, historii, antropologii, socjologii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.

 

W roku akademickim 2017/2018 zajęcia poprowadzą m.in.: dr hab. prof. IFiS PAN Maria Gołębiewska (Performatyka słowa i obrazu w kontekście studiów genderowych), dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: historia pojęcia i współczesne strategie ruchów emancypacyjnych), mgr Weronika Grzebalska (Militaryzm, przemoc polityczna i płeć. Kluczowe debaty), dr Dobrochna Kałwa (Feministyczna historia mówiona), r.pr. Karolina Kędziora (Warsztat antydyskryminacyjny), dr Zofia Łapniewska (Feministyczne studia miejskie), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Filozofia feministyczna), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje), dr Lena Magnone (Psychoanaliza)dr Paulina Pilch (Prawo, płeć i dyskryminacja),  dr Ewa Rumińska-Zimny (Ekonomia),  Agnieszka Siekiera (Polityka równościowa), dr Katarzyna Sierakowska (Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i świecie), mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), dr hab. prof. PWSTFviF Monika Talarczyk-Gubała (Feministyczna krytyka filmowa), mgr Agnieszka Wróbel (Lektorium. Wprowadzenie do badań nad męskością).

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN. Rekrutacja trwa do 20 października 2017 r. Kolejna edycja studiów rozpocznie się 28 października 2017 r.

 

Rekrutację prowadzi mgr Agnieszka Wróbel: [email protected]

Szczegółowe informacje: http://genderstudies.pl/

http://genderstudies.pl/index.php/gender-studies/

 

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y !!!!