Wydarzenia

Pierwszy Kongres Praw Obywatelskich


Data wydarzenia: 08-09.12.2017
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Rzecznik Praw Obywatelskich

Rozpoczęliśmy właśnie organizację Pierwszego Kongresu Praw Obywatelskich

  • Przedstawiony tu plan jest wstępny. Liczymy na głosy zainteresowanych obywateli: jakie tematy są ważne? Czego brakuje? Kogo warto usłyszeć.

  • Do zbierania tych głosów służy ten formularz (Program – powiedz, co dla Ciebie ważne)

  • Opisy paneli i informacje o panelistach systematycznie uzupełniamy. Liczymy też, że same opis paneli będą wzbogacane dodatkowymi materiałami do debaty – dokumentami, prezentacjami, wystąpieniami, linkami do tego, co warto wcześniej przeczytać.

Po co ten Kongres?

W tym roku Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy 30 lat.  Myśleliśmy, że warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić, jakie nowe wyzwania stoją przed Polakami.

Adam Bodnar, który od września 2015 r. jest siódmym rzecznikiem praw obywatelskich, chcąc uhonorować dorobek Poprzedników zaproponował więc spotkanie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich.

Tymczasem lipiec roku 2017 pokazał na nowo, jak ważna jest dla nas wszystkich rozmowa o naszych prawach, o Konstytucji i o tym, jak wspólnie, w otwartej debacie, poprawiać działanie naszego państwa. Jak lepiej chronić prawa i wolności obywatelskie.

Kongres może być więc okazją do poważnych rozmów o Polsce. Już teraz, przygotowując się do niego, możemy zbierać przemyślenia, materiały do dyskusji, wymieniać się opiniami. Bardzo liczymy na głos wszystkich zaangażowanych obywateli. 

Zaprosiliśmy już na to spotkanie przedstawicieli czołowych instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka na świecie, działaczy organizacji pozarządowych, ekspertów, polityków i dziennikarzy.

Kongres otwarty jest dla wszystkich. 

Odbędzie się 8-9 grudnia, w przeddzień obchodzonego na całym świecie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

30 lat Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce

Myśląc o początkach urzędu RPO w Polsce pamiętamy, że dla opozycji demokratycznej w czasach PRL idea praw człowieka była ważna i do niej odwoływali się ludzi walczący o dobro Polski. To dzięki ich naciskowi władze stopniowo ustępowały: najpierw powołując do życia Trybunał Konstytucyjny, potem instytucję ombudsmana, obrońcy praw człowieka – czyli,- jak go wtedy nazwano, Rzecznika Praw Obywatelskich – ostatecznie zaś zgadzając się na częściowo wolne wybory 1989 r., które przesądziły o dalszym biegu wypadków.

Prawa człowieka, prawo do wolności w Polsce i w całym regionie

Dlatego rocznica przyjęcia przez Sejm ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich – 15 lipca 1987 r. – wydaje się tak ważna nie tylko dla demokracji w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.  To z naszego modelu instytucji ombudsmana korzystali sąsiedzi Polski tworząc tę instytucję u siebie.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pod kierunkiem Prof. Ewy Łętowskiej, pierwszej rzeczniczki praw obywatelskich rozpoczęło działalność 1 stycznia 1988 roku. Od tamtej pory piastowali ten urząd: Tadeusz Zieliński, Adam Zieliński, Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz