Wydarzenia

"Nie lajkuję, reaguję!" - przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych


Data wydarzenia: 23.01.2016
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

„Nie lajkuję, reaguję! – przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych”

Centrum Wielokulturowe
Jagiellonska 54, Praga, Warszawa

„Nie lajkuję, reaguję! – przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych” to projekt, który powstał z potrzeby przeciwdziałania nienawistnym komentarzom i wpisom w przestrzeni social media w Polsce. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w mediach tradycyjnych, internetowych i społecznościowych nasiliły się negatywne przekazy dotyczące uchodźców i uchodźczyń. Często są one motywowane ksenofobią, rasizmem i islamofobią oraz upowszechniają i wzmacniają uprzedzenia wobec cudzoziemców. Chcemy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku, aby wspierać budowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego, dialog międzykulturowy, integracja społeczna i równe traktowanie.

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie skutecznych narzędzi i metod przeciwdziałania mowie nienawiści w mediach społecznościowych przez grupę roboczą, którą tworzą przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz agencji digitalowych i social mediowych. Spotkania grupy (w okresie styczeń – kwiecień 2016 r.) będą miały charakter edukacyjny i kreatywny. Będą okazją do poszerzenia wiedzy o zjawisku migracji, o sytuacji uchodźców i uchodźczyń w Polsce dzięki spotkaniom z ekspertami i ekspertkami oraz dyskusjom a także oraz do aktywnego włączenia się w przeciwdziałanie mowie nienawiści w social media. W ramach projektu przewidziane jest siedem spotkań roboczych (szczegółowy harmonogram i program spotkań: http://bit.ly/1IUBZEj).

Do udziału w pracach grupy zapraszamy osoby, które:
- Mają doświadczenie w branży social media / interactive.
- Chcą zaangażować się w tworzenie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych – bliska jest im idea równego traktowania i tworzenia bezpiecznej, włączającej przestrzeni dla wszystkich.
- Będą wdrażać i upowszechniać rozwiązania wypracowane w ramach projektu w swoich agencjach.

Osoby, które chciałyby włączyć się w prace grupy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link do formularza zgłoszeniowego:http://bit.ly/1ZaHe4O) i odesłanie go do 12 stycznia 2016 r. do Anny Górskiej - członkini zarządu FRS: [email protected] i Mani Kostrzewskiej - Head of Social Media w agencji The Digitals: [email protected]als.pl Informacja o wynikach kwalifikacji do grupy roboczej zostanie przesłane mailem do 15 stycznia 2016 r. Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracy grupy roboczej (link do regulaminu pracy grupy roboczej:http://bit.ly/1VQi2QV).

„Nie lajkuję, reaguję! – przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych” to przedsięwzięcie innowacyjne zarówno ze względu na swoją tematykę, jak i formułę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a środowiskiem agencji digitalowych i social mediowych. Mamy nadzieję, że łącząc siły uda nam się działać bardziej skutecznie i kreatywnie!

Zapraszamy! :)

***

„Nie lajkuję, reaguję! – przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych” jest częscią projektu "Uchodźcy? Zapraszamy!" realizowanego przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją Przestrzeń Wspólna w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.