Wydarzenia

Narzędzia trenerskie: Wykorzystanie materiałów z Serii "Narracje Migrantów" w działaniach edukacyjnych


Data wydarzenia: 24.06.2015
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) zaprasza na szkolenie dotyczące wykorzystywania materiałów edukacyjnych z Serii "Narracje Migrantów".

Szkolenie skierowane jest do osób, które:
- pracują z młodzieżą (wiek: 14-19) w systemie edukacji formalnej;
- prowadzą działania edukacyjne poza systemem formalnej edukacji z młodzieżą lub osobami dorosłymi;
- prowadzą działania edukacyjne na uniwersytetach, szkołach wyższych, uczelniach;
- pracują jako trenerzy lub trenerki lub edukatorki i edukatorzy w organizacjach pozarządowych.

Cele spotkania:
1. Poznanie filmów, ich założeń oraz możliwych sposobów ich wykorzystania.
2. Poznanie przykładowych ćwiczeń, które można przeprowadzić z grupą przy wykorzystaniu filmów.
3. Wymiana wiedzy i doświadczenia z osobami, które prowadzą działania edukacyjne na tematy dotyczące migracji, integracji migrantów, różnorodności społecznej i równego traktowania.

Uczestnicy i uczestniczki spotkania otrzymają pakiety edukacyjne filmami!

Wstęp wolny.
Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy potwierdzić swój udział do 21 czerwca (niedziela) na adres mailowy: [email protected]
W zgłoszeniu prosimy podać:
1. Imię i nazwisko;
2. Afiliację instytucjonalną (np. nazwa szkoły, organizacji);
3. Informacje z jaką grupą lub z jakimi grupami pracujesz.

Kiedy i gdzie:
Termin: 24 czerwca (środa) w godz. 16.00-18:30.
Adres: Centrum Wielokulturowe w Warszawie, ul. Jagiellońska 54

........Więcej informacji o Serii:
Seria „Narracje Migrantów” Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) składa się z krótkich filmów dokumentalnych. Ich narratorami i narratorkami są osoby, które na różne sposoby i z różnym skutkiem szukają dla siebie miejsca w Polsce. Słowo „migrant” w tytule nie odnosi się jednak do statusu prawnego, a raczej do sposobu bycia, mentalności, oraz doświadczenia życiowego bohaterów i bohaterek filmów. Niektóre z tych osób mają za sobą dłuższy pobyt w Polsce, inne są tylko przejazdem. Ważne jest to, że mają coś szczególnego do powiedzenia o tym, jak czują się w Polsce i w jaki sposób ją postrzegają.

Filmy pomagają zwiększyć wiedzę na temat migracji, różnorodności społecznej i integracji migrantów w Polsce oraz rozwijają debatę poświęconą tym zagadnieniom. Mogą być one wykorzystywane jako narzędzia edukacyjne zarówno do zajęć z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi.

Filmy z serii można obejrzeć przez pryzmat słów wybitnego nigeryjskiego pisarza, Chinua Achebe: „Ludzie tworzą historie, które tworzą ludzi; albo raczej historie tworzą ludzi, którzy tworzą historie” [People create stories create people; or rather stories create people create stories]. Filmy bowiem ukazują Polskę, Polaków i Polki poprzez historie „migrantów”, którzy – mieszkając w Polsce – sami ją współtworzą. Podczas oglądania filmów widzowie mają szansę nie tylko dowiedzieć się czegoś nowego o migracji i różnorodności społecznej w Polsce, ale także inaczej spojrzeć na samych siebie.

FRS udostępnia filmy z serii w celach edukacyjnych. Istnieje także możliwość zaproszenia do współpracy edukatorów i edukatorek FRS, którzy, zależnie od formuły wydarzenia, mogą poprowadzić szkolenie lub dyskusję w oparciu o film.