Wydarzenia

Molestowaniu mówimy NIE!


Organizowane przez: Akcja Demokracja

Molestowaniu mówimy NIE! - PODPISZ PETYCJĘ >>>

Do Władze Rzeczpospolitej Polskiej

„Miałam 13 lat, jechałam autobusem, kiedy podszedł do mnie jakiś mężczyzna i zaczął mnie obmacywać. Nikt nie zareagował. To było straszne! Pamiętam to do tej pory…”

„W szkole, na przerwie chłopcy próbowali mnie rozebrać, zdjąć mi majtki. To nie była zabawa, to była przemoc.” [1]

Przemoc seksualna wobec dziewcząt i kobiet to nie wyjątek, to codzienność. Badania pokazują, że w Europie:

  • 29% dziewcząt i kobiet doświadczyło fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie,
  • 24% doświadczyło słownych jego form, np. żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym,
  • 11% doświadczyło niewerbalnych form molestowanie, także w Internecie), np. niechcianych, obraźliwych, seksualnie jednoznacznych e-maili lub SMS-ów [2].

Deklaracje sprzeciwu nie wystarczą, bo dziś polskie prawo uwzględnia jedynie molestowanie w miejscu pracy. Nie chroni jednak przed molestowaniem w szkole czy na ulicy. Potrzebne są zmiany! Apelujemy o:

  • wprowadzenie do prawa ochrony przed molestowaniem seksualnym w szkole, na uczelni czy w miejscach publicznych,
  • to, aby przepisy jasno określały, że „molestowaniem jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, zastraszanie, poniżanie i upokarzanie; na zachowanie to mogą się składać elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne”.

Wzywamy rząd i parlamentarzystów/parlamentarzystki do podjęcia natychmiastowych działań. Skończmy z molestowaniem w szkołach, na polskich uczelniach i na ulicach!

Akcja Demokracja logo Antyprzemocowa Sieć KobietFeminoteka Logo Hollaback Logo PSP Logo Tygodnik Powszechny Miesięcznik Znak logo