Wydarzenia

Miłość, przemoc i pieniądze – Polki i Polacy o przemocy ekonomicznej


Data wydarzenia: 10.12.2014
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Instytut Spraw Publicznych

Miejsce konferencji: Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa

Zabieranie pieniędzy, uniemożliwianie pracy partnerce lub partnerowi, kontrolowanie wydatków, nie płacenie alimentów „za karę" - to tylko kilka z różnych przejawów przemocy ekonomicznej, najmniej zbadanej formy przemocy w małżeństwach i związkach nieformalnych. Używanie pieniędzy i ekonomii w przemocowej relacji to bardzo częste zjawisko, ale nadal brak spójnych przepisów i orzecznictwa, które pozwoliłoby na skuteczną walkę z tą formą przemocy.

Na ile przejawy przemocy ekonomicznej są przez nasze społeczeństwo ignorowane, tolerowane, a na ile umiemy je rozpoznać - pokażą wyniki naszych badań opinii publicznej.

Prezentacja jest częścią projektu badawczego, którym mamy nadzieję rozpocząć debatę o przemocy ekonomicznej w Polsce.

Fundacja im. Heinricha Bölla i Instytut Spraw Publicznych serdecznie zapraszają na prezentację wyników badań w ramach wspólnego projektu „Przemoc ekonomiczna - diagnoza problemu równouprawnienia płci i debata o przeciwdziałaniu".

9.30 – 9.45
POWITANIE

Irene Hahn-Fuhr - Fundacja im. Heinricha Bölla
Jacek Kucharczyk - Instytut Spraw Publicznych

9.45 – 10.10
PREZENTACJA BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ

Aleksandra Niżyńska - Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw
Publicznych

10.10 – 10.30
KOMENTARZ DO WYNIKÓW BADAŃ

Prof. Małgorzata Fuszara - Pełnomocniczka Rządu ds. Równego
Traktowania
Agata Chełstowska - Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw
Publicznych

10.30 – 10.50

PYTANIA Z SALI

 

PREZENTACJA ODBĘDZIE SIĘ OSTATNIEGO DNIA KAMPANII  16 DNI PRZECIWKO
PRZEMOCY WOBEC KOBIET.


 

Fotografia z zasobów Flickr.com autorstwa Jacqueline Melo na licencji CC